What an experience!

Exercise 2. Read. A. Listen and read. Did Jamie, Elsie and Kyle like the films? B. Read again and write Jamie, Elsie or Kyle. C. Find the Past Simple of the verbs below in the text. Прочитайте. А. Послухай і прочитай. Джеймі, Елсі та Кайлу сподобалися фільми? B. Прочитайте ще раз і напишіть Jamie, Elsie або Kyle. C. Знайдіть Past Simple дієслів нижче в тексті.


A. Jamie, Elsie and Kyle liked the films. Джеймі, Елсі та Кайлу сподобалися фільми.

 

B. 1. Kyle wants to see the film again. Кайл хоче переглянути фільм знову.

2. Jamie and Elsie enjoyed a kind of film they don’t usually like. Джеймі та Елсі насолоджувалися фільмом, який вони зазвичай не люблять.

3. Jamie loves watching scary films. Джеймі любить дивитися страшні фільми.

4. Kyle enjoyed the old film and the latest film, too. Кайлу сподобався і старий, і останній фільми.

5. Kyle liked the last part of the film a lot. Кайлу дуже сподобалася остання частина фільму.

6. Elsie didn’t need to buy cinema tickets. Елсі не потрібно було купувати квитки в кіно.

7. Elsie wants to watch the old film now. Елсі зараз хоче подивитися старий фільм.

 

C. came

became

told

bought

Повідомити про помилку