What an experience!

Exercise 1. Read. A. Below is an interview. Listen, read and tick the correct pictures (a-d) that show what happened. B. Read again and answer the questions. C. Find the Past Simple of the verbs below in the text. Прочитайте. A. Нижче наведено інтерв'ю. Послухайте, прочитайте та позначте правильні малюнки (a-d), які показують, що сталося. B. Прочитайте ще раз і дайте відповіді на запитання. C. Знайдіть Past Simple дієслів нижче в тексті.


A. b, d

 

B. 1. Why is Dave Stone a local hero? - Because he saved his best friend’s life. Чому Дейв Стоун місцевий герой? – Тому що він врятував життя своєму найкращому другові.

2. Where were the boys three days ago? - They were (in a boat) on Milford Lake. Де були хлопці три дні тому? - Вони були (у човні) на озері Мілфорд.

3. What did Colin want to do? - He wanted to take pictures (of a big fish) with his new underwater camera. Що Колін хотів зробити? - Він хотів сфотографувати (велику рибу) своєю новою підводною камерою.

4. Why was Dave worried? - Because Colin can’t swim. Чому Дейв хвилювався? - Тому що Колін не вміє плавати.

5. How did Dave save Colin? - He grabbed him and swam to a small island in the rabbed him and swam to a small island in the middle of the lake. Як Дейв врятував Коліна? - Він схопив його і поплив до маленького острівця в схопив його і поплив до маленького острова посеред озера.

6. Did the boys sleep during the night? - Only Colin slept. Чи спали хлопці вночі? – Тільки Колін спав.

7. Who helped them return home? - A fisherman. Хто допоміг їм повернутися додому? – Рибалка.

 

C. fell

slept

took

found

put

swam

saw

Повідомити про помилку