What an experience!

Exercise 3. Speak. ROLE PLAY Talk in pairs. РОЛЬОВА ГРА Поговоріть у парах.


Student A: Imagine you are Colin, the boy in activity 1. Student B is a reporter and wants to interview you. Answer his/her questions and tell him/ her what happened. Учень А: Уявіть, що ви Колін, хлопчик із завдання 1. Учень Б — репортер і хоче взяти у вас інтерв’ю. Дайте відповіді на його/її запитання та розкажіть йому/їй, що сталося.

 

Student B: Imagine you are a reporter. Interview Student A, using the questions below. Учень Б: Уявіть, що ви репортер. Опитайте учня А, використовуючи запитання нижче.

Повідомити про помилку