What an experience!

Exercise G. Complete the dialogue with the sentences a-e. Доповніть діалог реченнями а-е.


A: (1) e. What did you do yesterday? Що ти робив вчора?

B: I went to the cinema. Я ходив в кіно.

A: Really? (2) d. What did you see? Справді? Що ви бачили?

B: I saw Spark. Я бачив Іскру.

A: Oh. I know that film. (3) c. It’s a romantic film, right? Ох. Я знаю цей фільм. Це романтичний фільм, правда?

B: No, it isn’t. It’s an animated film. Ні, це не так. Це анімаційний фільм.

A: (4) a. Did you like it? Тобі сподобалося?

B: Yeah. (5) b. It was something else. Don’t miss it! / Так. Це було щось інше. Не пропустіть це!

Повідомити про помилку