My day

Exercise 2. Read. A. Look at the pictures and the title of the text. What do you think the text is about? Listen, read and check your answers. B. Read again and write T for True or F for False. Прочитайте. А. Розгляньте малюнки та назву тексту. Як ви думаєте, про що йдеться в тексті? Слухайте, читайте та перевіряйте свої відповіді. B. Прочитайте ще раз і напишіть Т якщо Правда або F якщо Хиба.


A. The text is about Tammy Turner, a young painter. Текст розповідає про Теммі Тернер, молоду художницю.

 

B. 1. Tammy gets up at 7:30 on Mondays. → False. По понеділках Теммі встає о 7:30. → Хиба.

2. Tammy’s favourite subject is art. → True. Улюблений предмет Теммі – мистецтво. → Правда.

3. Tammy paints in the morning and in the evening. → True. Теммі малює вранці та ввечері. → Правда.

4. Tammy goes to galleries on weekdays. → False. Таммі ходить в галереї в будні. → Хиба.

5. Tammy’s teacher likes her paintings. → True. Вчителю Теммі подобаються її картини. → Правда.

Повідомити про помилку