My day

Exercise 3. Grammar. Complete the sentences with do, does, don’t or doesn’tГраматика. Доповніть речення словами do, does, don’t або doesn’t.


1.

A: Do you like football? Тобі подобається футбол?

B: Yes, I do. I think it’s a great sport. Так. Я вважаю, що це чудовий вид спорту.

A: Does your brother like football too? Ваш брат теж любить футбол?

B: No, he doesn’t. He doesn’t like football at all. He likes athletics. Ні. Він зовсім не любить футбол. Він любить легку атлетику.

 

2.

A: Do you and your friends play volleyball every day? Ви та ваші друзі щодня граєте у волейбол?

B: No, we don’t. We play on Mondays, Wednesdays and Fridays after school. Ні. Ми граємо по понеділках, середах і п'ятницях після школи.

A: What about at the weekend? А як щодо вихідних?

B: We don’t play volleyball at the weekend. My friends go swimming. Ми не граємо у волейбол у вихідні. Мої друзі йдуть купатися.

A: What about you? Що про тебе?

B:don’t like swimming. Я не люблю плавати.

Повідомити про помилку