My day

Exercise 2. Read. A. Look at the pictures. Who do you think helps out at home? Listen, read and check your answers. B. Read again and answer the questions. / Прочитайте. А. Подивіться на малюнки. Як ви думаєте, хто допомагає вдома? Слухайте, читайте та перевіряйте свої відповіді. B. Прочитайте ще раз і дайте відповіді на запитання.


A. Angelo helps out at home.

 

B. 1. Who thinks housework is fun? - Angelo. Хто вважає, що робота по дому – це весело? - Анджело.

 

2. What does Angelo do every day? - He helps with the washing, takes out the e helps with the washing, takes out the rubbish and tidies his room. Що Анджело робить щодня? - Він допомагає з пранням, виносить електро, допомагає з пранням, виносить сміття і прибирає свою кімнату.

 

3. What does Megan do every day? - She plays computer games, reads magazines, watches TV, does her homework  and does housework. Що Меган робить щодня? - Вона грає в комп’ютерні ігри, читає журнали, дивиться телевізор, робить домашнє завдання  і виконує роботу по дому.

 

4. What do Angelo’s friends think of Angelo? - They think he’s crazy. Що друзі Анджело думають про Анджело? – Вони думають, що він божевільний.

 

5. What does Megan’s mum think of Megan? - She thinks she’s just lazy. Що думає про Меган мама? - Вона думає, що просто лінива.

 

6. Who lives in a flat? - Angelo and his family. Хто живе в квартирі? - Анджело та його родина.

 

7. What is Megan’s room usually like? - It is often a mess. Яка зазвичай кімната Меган? – Часто буває безлад.

 

8. Who doesn’t do housework alone? - Megan and her mother. Хто не робить роботу по дому сам? - Меган і її мати.

Повідомити про помилку