My day

Exercise 2. Read. A. Listen to the dialogue. Then read it out in groups. B. Read again and circle the correct words.Прочитайте. А. Послухайте діалог. Потім прочитайте його в групах. B. Прочитайте ще раз і обведіть правильні слова.


Liv: I’m bored. Лів: Мені нудно.

Stu: I’ve got an idea. Let’s play basketball. Стю: У мене є ідея. Давайте пограємо в баскетбол.

Liv: Oh, no, not basketball! Лів: О, ні, не баскетбол!

Bill: What’s wrong, Liv? Білл: Що не так, Лів?

Amy: Liv doesn’t like basketball at all. Емі: Лів взагалі не любить баскетбол.

Stu: Really? Do you like volleyball or other team sports? Стю: Справді? Ви любите волейбол чи інші командні види спорту?

Liv: No, I don’t. I don’t like sports very much. I think they’re boring. Лів: Ні, не знаю. Я не дуже люблю спорт. Я думаю, що вони нудні.

Bill: I think sports are fun and exciting! Білл: Я думаю, що спорт – це весело та захоплююче!

Stu: Yeah! I love sports too. What about you, Amy? Стю: Так! Я теж люблю спорт. А ти, Емі?

Amy: I like tennis and I’m a great player. Емі: Мені подобається теніс, і я чудовий гравець.

Bill: Tennis is OK but table tennis is great fun! Come on, let’s play. Білл: Теніс — це добре, але настільний теніс — це чудова розвага! Давай, пограємо.

Liv: No way! I hate table tennis. Лів: Ні в якому разі! Я ненавиджу настільний теніс.

Amy: Come on, Liv, please! Емі: Давай, Лів, будь ласка!

 

An hour later... Через годину...

 

Stu: Let’s stop! I’m tired. Стю: Зупинимося! Я втомлений.

Bill: Me too. Білл: Я теж.

Liv: What? Don’t be silly! This is great fun! Лів: Що? Не будь дурним! Це дуже весело!

Stu: Oh, be quiet, Liv! Стю: Тихо, Лів!

Amy: Ha, ha, ha! Емі: Ха-ха-ха!

 

B. 1. Liv likes / hates basketball. Лів ненавидить баскетбол.

2. Bill thinks sports are exciting / boringБілл вважає спорт захоплюючим.

3. Amy’s favourite sport is tennis / table tennisУлюблений вид спорту Емі – теніс.

4. Stu and Bill / Stu and Liv are tired. Стю і Білл втомилися.

5. Liv likes / doesn’t like table tennis in the end. Зрештою, Лів любить настільний теніс.

Повідомити про помилку