My day

Exercise 5. Speak. Talk in pairs about a typical day for you. Говоріння. Поговоріть у парах про типовий для вас день.


– I get up at 7:30. What about you? – Я встаю о 7:30. Що про тебе?

– I get up at 7:30 (half past seven) too. – Я теж встаю о 7:30 (пів на восьму).

Повідомити про помилку