Events

Exercise 1. Read. A. Listen and read. Who’s having a party? B. Read again and answer the questions. Прочитайте. А. Послухай і прочитай. Хто влаштовує вечірку? B. Прочитайте ще раз і дайте відповіді на запитання.


A. Who’s having a party? - Georgina is having a party. Хто влаштовує вечірку? – Джорджина влаштовує вечірку.

 

B. 1. When is Georgina’s party? - On Saturday 25th April, (at 8 p.m.). Коли вечірка Джорджини? - У суботу, 25 квітня, (о 20:00).

2. What kind of party is it? - It’s a fancy-dress party. Що це за вечірка? – Це маскарадна вечірка.

3. What’s Georgina’s address? - 4 Hayworth Road. Яка адреса Джорджини? - 4 Hayworth Road.

4. Who has got a new Justin Bieber CD? - Jim. Хто отримав новий диск Джастіна Бібера? - Джим.

5. What kind of costume has Jim got? - A Spiderman costume. Який костюм у Джима? - Костюм Людини-павука.

6. What month is it now? - It’s March. Який зараз місяць? – Зараз березень.

7. Who doesn’t like singing? - Emma. Хто не любить співати? - Емма.

Повідомити про помилку