Events

Exercise 5. Speak. GUESSING GAME: What are they doing? Talk in pairs. Поговоріть. ГРА В ВІДГАДКУ: Що вони роблять? Поговорити в парах.


Students A & B: Go to the Pair work activities section. Учні A та B: Перейдіть до розділу «Вправи для роботи в парах».

Повідомити про помилку