Events

Exercise 5. Write. Write about a festival/celebration in your country. Answer these questions: Напишіть про фестиваль/свято у вашій країні. Дайте відповіді на ці питання:


What is the festival/celebration called? - It's celebration called Independence Day. Як називається фестиваль/свято? - Це свято називається Днем Незалежності.

When does it take place? - It's 24 August. Коли це відбувається? - Це  24 серпня.

Where does it take place? - It's does take in Independence Square. Де це відбувається? – Це на Майдані Незалежності.

What do people usually do? - People are having fun. Що люди зазвичай роблять? — Люди веселяться.

Повідомити про помилку