Events

Exercise 3. Speak & Write. A. Read the e-mail and answer the questions. Choose a or b. B. Talk in pairs. Imagine it’s New Year’s Day/Eve and that you and your partner are in different towns/ cities/countries and are talking on the phone. C. Read and complete the phrases 1-4 with the words given. D. Imagine it’s New Year’s Day/Eve. Write an e-mail to a friend/cousin telling him/her about it. Use the information from activity B. Говоріть і пишіть. A. Прочитайте електронний лист і дайте відповіді на запитання. Виберіть a або b. B. Поговорити в парах. Уявіть, що зараз Новий рік/Новий рік, і ви з вашим партнером перебуваєте в різних містах/країнах і розмовляєте по телефону. C. Прочитайте та доповніть фрази 1-4 поданими словами. D. Уявіть, що зараз Новий рік/переддень Нового року. Напишіть електронного листа другу/двоюрідному братові, розкажчи йому/їй про це. Використовуйте інформацію із завдання B.


A. 1. Who is writing the e-mail? Хто пише електронний лист?

b. Mandy Менді

2. Why is she writing this e-mail? Чому вона пише цей електронний лист?

a. Because she wants to tell the other girl about New Year’s Day. Тому що вона хоче розповісти іншій дівчині про Новий рік.

3. What is she writing about? Про що вона пише?

b. What her family is doing now? чим зараз займається її родина

 

B. – Where are you? Ти де?

– I'm at home. Я вдома.

– What’s the weather like? Як погода?

– It's snowy. Сніжить.

– What are you doing? Що ви робите?

– We are having a celebration dinner. Ми робимо св'яткову вечерю.

– Are you preparing for a party? Готуєтеся до вечірки?

– Yes, we are preparing for a party. Так, ми готуємось до вечірки.

– Who are you with? З ким ви?

– I with my family. Я з сім'єю.

– What are they doing? Що вони роблять?

– They are watching TV. Вони дивляться телевізор.

– Are you having a good time? Ви добре проводите час?

– Yes, we are having good time. Так, ми добре проводимо час.

 

C. 1. Dear Kate, how are you? Люба Кейт, як справи?

2. See you soon, Jack. До скорої зустрічі, Джек.

3. Hello Evan, how's life? Привіт Еване, як життя?

4. Bye for now, Diana. До побачення, Діана.

Повідомити про помилку