Events

Exercise 4. Grammar. Complete with the Present Progressive of the verbs in brackets. Граматика. Доповніть Present Progressive дієслів у дужках.


1. It’s snowing today. Look at the garden. It’s white! Сьогодні сніг. Подивіться на сад. Це біле!

2. Harriet isn’t listening to music in her room. She’s playing computer games. Гаррієт не слухає музику у своїй кімнаті. Вона грає в комп’ютерні ігри.

3. Look at the children! They’re having a great time in the snow. Подивіться на дітей! Вони чудово проводять час на снігу.

4. Sorry, I can’t help you at the moment. I’m tidying my room. Вибачте, зараз я не можу вам допомогти. Я прибираю свою кімнату.

5. It’s very cold today, so we’re wearing our jackets. Сьогодні дуже холодно, тому ми одягнені в куртки.

Повідомити про помилку