БУДОВА СЛОВА

Вправа 24

Уявіть себе в ролі редакторів (редакторок). Знайдіть помилки в записі окремих слів. Запишіть усі слова правильно.

З’єднаний, по’їзд, розяснення, в’їзд, поєднання, зїхати, по’яснити, розїзд, об’єднання.

  • Поділіть слова для переносу. Перевірте одне одного.

З’єднаний, поїзд, роз’яснення, в’їзд, поєднання, з’їхати, пояснити, роз’їзд, об’єднання. 

 З’єдна-ний, по-їзд, роз-’яснення, в’їзд, по-єднання, з’їха-ти, по-яснити, роз’-їзд, об-’єднання. 

Повідомити про помилку