БУДОВА СЛОВА

Вправа 6

Прочитай і запиши слова. Який із варіантів, поданий у дужках, ти вибереш? Поясни чому.

Р(е ,и)клама, ш(е, и)рокий, м(е, и)нулий, скр(е, и)піти, д(е, и)ректор, гл(е, и)боко, кол(е, и)ктив, з(е, и)рнина, м(е, и)лодія.

  • Підкресли слова, які не можна перевірити наголосом.

Реклама, широкий, минулий, скрипіти, директор, глибоко, колектив, зернина, мелодія.

 

Повідомити про помилку