БУДОВА СЛОВА

Вправа 1

Запиши речення. У виділених словах постав наголос

Ліс улітку був увесь зелений, а тепер берізки та клени жовті, осики червоніють, а поміж ними ялиночки зеленіють.

  • Випиши спочатку слова з наголошеними [е]. Потім — із ненаголошеними [е]. Далі — слова, що містять наголошені і ненаголошені [е]. Правильно прочитай слова.
  • Випиши слова з наголошеними [и].

Ліс улітку був уве́сь зеле́ний, а тепе́р бері́зки та кле́ни жо́вті, оси́ки червоні́ють, а поміж ними яли́ночки зелені́ють.

Увесь, тепер, клени, осики, ялиночки.

Зелений, берізки, червоніють, зеленіють.

Тепер, зелений.

Повідомити про помилку