БУДОВА СЛОВА

Вправа 28

Запиши, розкриваючи дужки. Поясни правопис префіксів і однозвучних прийменників.

(За)кинув (за)диван, (до)летів (до)дерева, (від)біг (від)стіни, (під)сунув (під)стіл, (у)скочив (у)воду, (на)креслив (на)аркуші.


Закинув за диван, долетів до дерева, відбіг від стіни, підсунув під стіл, ускочив у воду, накреслив на аркуші.

Повідомити про помилку