БУДОВА СЛОВА

Вправа 29

Поєднайте слова прийменником, який звучить так само, як префікс.

Насунули ? небо; злетіли ? куща; добрів ? стежки; наступив ? грибок; заховатися ? будівлю; досягнути ? стелі.

  • Запиши утворені сполучення слів. Познач префікси і підкресли прийменники за зразком.

Насунули на небо; злетіли з куща; добрів до стежки;

наступив на грибок; заховатися за будівлю; досягнути до стелі.

Повідомити про помилку