БУДОВА СЛОВА

Вправа 6

Запиши слова, уставляючи пропущену букву, де це потрібно.

Плаван..я, шит..я, гіл..я, земл..я. Жит..я, качен..я, знан..я, дозвіл..я. Стат..я, зіл..я, перехрест..я, вугіл..я.

Підкресли орфограми у словах і обґрунтуй написання.


Плавання, шиття, гілля, земля.

Життя, каченя, знання, дозвілля.

Стаття, зілля, перехрестя, вугілля.

Повідомити про помилку