БУДОВА СЛОВА

Вправа 4

Прочитайте слова. Чи можна наголосом перевірити правопис пропущених у них літер?

ц..буля б..тон к..парис м..даль

ж..тон м..тро к..шеня п..ріг

  • Перевірте написання цих слів за орфографічним словником і запишіть, уставляючи замість крапок пропущені букви.

цибуля, батон, кипарис, медаль

жетон, метро, кишеня, пиріг

Повідомити про помилку