Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 2. Поясни Читалочці, яка орфограма в словах попереднього завдання. Перевір себе за правилом.

Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова або складу вимовляємо дзвінко й позначаємо на письмі відповідними буквами.

Наприклад: сад, казка.


У словах з попередньої вправи використовується орфограма про дзвінкі приголосні звуки в кінці слова або складу.

Наприклад: б, д, ж, з у словах зуб, зарядка, ложка, берізка.

Повідомити про помилку