Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 2. Прочитай, що дізналася Родзинка про Чехію. Спиши текст, розкривши дужки і вставивши пропущені букви.

(Ч,ч)ехія розташована в ц..нтральній (Є,є)вропі. Це нев..лика, але красива (К,к)раїна. (С,с)толиця (Ч,ч)ехії — (М,м)істо (П,п)рага.

У (П,п)разі є найбільший у (Є,є)вропі зоопарк. У н..ому розводять рі..кісних тварин.


Чехія розташована в центральній Європі. Це невелика, але красива країна. Столиця Чехії — місто Прага.

У Празі є найбільший у Європі зоопарк. У ньому розводять рідкісних тварин. 

 

Вправа 3. Прочитай речення. Випиши назви міст. Постав у них наголос, користуючись довідкою.

Ґаджик віртуально відвідав такі польські міста: Варшава, Катовіце, Краків, Перемишль, Сосновець.

Родзинка подорожувала такими містами Чехії: Прага, Карлові Вари, Ліберець, Кладно, Тепліце.


Ґаджик віртуально відвідав такі польські міста: Варша́ва, Катові́це, Кра́ків, Пере́мишль, Сосно́вець.

Родзинка подорожувала такими містами Чехії: Пра́га, Ка́рлові Ва́ри, Лі́берець, Кла́дно, Те́пліце.

 

Довідка. У польській мові наголос у більшості слів падає на передостанній склад.
У чеській — на перший склад.

Повідомити про помилку