Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 4. Пригадай і запиши п’ять назв українських міст. Постав у них наголос. Який висновок можеш зробити про наголос в українській мові? Перевір себе за правилом.


Льві́в, Ки́їв, Дніпро́, Ха́рків, Кам'яне́ць-Поді́льський.

В українській мові може бути наголошеним будь-який склад у слові.

 

Вправа 5. Разом із сусідом/сусідкою по парті запишіть подані слова у три колонки: у першу — з наголосом на перший склад, у другу — з наголосом на передостанній склад, у третю — з наголосом на останній склад.

Читання, вірші, новий, випадок, навчання, зовсім, разом, донька, легкий, подруга, завдання, спина, котрий, нести, запитання, виразно, везти, сантиметр, добуток, кілометр.


Наголошений перший склад

Наголошений передостанній склад

Наголошений останній склад

ві́рші

ви́падок

зо́всім

ра́зом

до́нька

по́друга

спи́на

чита́ння

навча́ння

завда́ння

запита́ння

вира́зно

добу́ток

нови́й

легки́й

котри́й

нести́

везти́

сантимéтр

кіломéтр

Повідомити про помилку