Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 2. 

Поділили на склади: празь-кий, жи-ттям, дій-ства, му-зеї, пам’-я-тки, рік.

Поділили для переносу по-різному:

пра-зький, празь-кий;

жи-ттям, жит-тям;

дій-ства, дійс-тва, дійст-ва;

му-зеї;

пам’-ятки, пам’я-тки, пам’ят-ки;

рік.

Повідомити про помилку