Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 3. 

В У-кра-ї-ні збе-ре-гло-ся 116 зам-ків. У-кра-їн-ські зам-­ки о-ві-я-ні ле-ген-да-ми. За на-ро-дни-ми пе-ре-ка-за-ми, у ба-га-тьох із них жи-вуть при-ви-ди. А вно-чі чу-ю-ться го-ло-си ко-ли-шніх ме-шкан-ців зам-ків. Де-я-кі ле-ген-ди роз-по-ві-да-ють про чи-сле-нні скар-би, схо-ва-ні в зам-ках. Ця та-єм-ни-чість ва-бить ту-ри-стів до Хо-тин-­сько-го, Кам'-я-нець-ко-го, Луць-ко-го та ін-ших зам-ків.

Нещодавно наш клас відвідав Мукачівський та Олеський замки.

 

Вправа 4. 

Українські зам­ки овіяні легендами. За народними переказами, у багатьох із них живуть привиди. Деякі легенди розповідають про численні скарби, сховані в замках.

Перевірка правопису: леге́ндами (ненаголошений звук [е] за словником), живу́ть (бо жи́ти), привиди (бо приви́дилось), леге́нди (за словником), розповідають (префікс роз), числе́нні (бо чи́сла), сховані (префікс с- перед буквою х).

Повідомити про помилку