Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 3. Допоможи Читалочці записати подані слова у дві колонки, вставивши пропущені букви. До слів другої колонки добери і запиши перевірні слова.

В..ресень, с..рпневий, ц..гляний, д..ржава, пр..з..дент, бл..скучий, п..льнувати, а..ропорт, д..сципліна, яз..катий, хв..лястий, т..мп..ратура.


Перевіряємо за словником Перевіряємо наголосом

вересень, аеропорт,

держава, президент,

дисципліна, температура

Серпневий - сéрпень

Цегляний - цéгла

Блискучий - бли́ск

Пильнувати - пи́льний

Язикатий - язи́к

Хвилястий - хви́ля

 

Вправа 4. Ґаджик познайомився з польськими школярами. Прочитай, як їх звати. Чи є в українській мові подібні імена? Склади й запиши речення з іменем, у якому є орфограма «Ненаголошені [е], [и] в корені».

Мари́ся, Я̀нек


Подібні імена - Маруся, Іван.

Дем'я́н прийшов зі школи, пообідав і почав виконувати домашнє завдання з української мови.

Повідомити про помилку