Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 1. Прочитай найпопулярніші в Чехії прізвища, дотримуючись правила наголошування чеських слів. Допоможи Родзинці записати ці прізвища в алфавітному порядку.

Новак, Свобода, Дворжак, Чех, Горак, Шипка, Чапек, Шпорк.


Но́вак, Сво́бода, Дво́ржак, Чех, Го́рак, Ши́пка, Ча́пек, Шпорк.

 

Прізвища в алфавітному порядку:

Го́рак, Дво́ржак, Но́вак, Сво́бода, Ча́пек, Чех, Ши́пка, Шпорк.

 

Вправа 2. У Томаша й Елішки є друзі. Прочитай їхні імена і запиши в такому порядку, як у контактах телефона.


Ба́рбора, Зде́нек, Ї́ржі, Ка́рел, Кла́ра, Ма́рек, Ма́ртіна, Ні́кола, Пе́тра, Я́куб.

Повідомити про помилку