Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 63, ex. 4. Listen and read, then answer the questions. / Послухайте, прочитайте, надайте відповіді.


a. Who is good at History?
b. Who has got a bad mark for the History test? Why?
c. In what way does Chris cheer Mary up?
d. When did they decide to visit Terry?

a. Хто добре знає історію?
b. Хто отримав погану оцінку за тест з історії? Чому?
с. Яким чином Кріс підбадьорює Мері?
d. Коли вони вирішили відвідати Террі?


а. Lily is good at History.
b. Mary has got a bad mark for the History test because she doesn’t like memorizing the dates.
c. Chris cheers Mary up by saying that she can ask her teacher to improve the situation.
d. They decided to visit Terry on Saturday.


a. Лілі добре знає історію.
b. Мері отримала погану оцінку за іспит з історії, тому що вона не любить запам’ятовувати дати.
c. Кріс підбадьорює Мері, кажучи, що вона може попросити свого вчителя покращити ситуацію.
d. Вони вирішили відвідайте Террі в суботу.

Повідомити про помилку