Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 70, ex. 3. Answer the questions in your notebook. Then discuss your answers in a small group. / Дайте відповіді на запитання у своєму зошиті. Потім обговоріть свої відповіді в невеликій групі.


  • I think that Mark and Ted’s school life is very interesting and hard at the same time. They have to take a lot of exams for their GCSE. They spend almost all their time at school. They can join different clubs there or do sport.
  • The main differences between school life in Britain and in Ukraine are that British pupils can choose what subjects to study and they can leave school after their GCSEs. Additional two years for «A» level exams are i not obligatory for everybody.

 

  • Я вважаю, що шкільне життя Марка і Теда дуже цікаве і важке водночас. Їм доводиться складати багато іспитів для GCSE. Вони майже весь свій час проводять у школі. Там вони можуть вступати в різні клуби або займатися спортом.
  • Основні відмінності між шкільним життям у Британії та в Україні полягають у тому, що британські учні можуть вибирати, які предмети вивчати, і вони можуть залишити школу після здачі GCSE. Додаткові два роки для іспитів рівня «А» не є обов’язковими для всіх.
Повідомити про помилку