Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 76, ex. 6. Read the suggestions made by some boys and girls. Say what each of them suggested, and if you are ‘for’ or ‘against’ these suggestions. Give reasons for your arguments. / Прочитайте пропозиції, зроблені деякими хлопцями та дівчатами. Скажіть,
що кожен із них запропонував, ви "за" чи "проти" цих пропозицій. Наведіть причини своїх аргументів.

- Треба проводити більше освітніх екскурсій.
- Школа повинна запрошувати спікера щотижня.
- Створити шкільний оркестр.
- Форма не повинна бути обов'язковою в школі.


- I agree that more educational excursions should be arranged because they are very interesting and useful.

- I agree that the school should invite a guest speaker every week because we can meet new people and learn more useful information.

- I agree that a school orchestra should be. formed because boys will be able to spend their free time at school and practice their skills and all the rest will be able to listen to them.

- I don’t agree that uniform should be compulsory at school because it is not convenient for everybody.
- Я погоджуюся, що слід організувати більше навчальних екскурсій, бо вони дуже цікаві та корисні.

- Я погоджуюся, що школа повинна щотижня запрошувати спікера, оскільки ми можемо познайомитися з новими людьми та дізнатися більше корисної інформації.

- Я згоден, що має бути шкільний оркестр. Хлопці зможуть проводити вільний час у школі та практикувати свої навички, а всі інші зможуть їх слухати.

- Я не погоджуюся з тим, що форма повинна бути обов'язковою в школі, оскільки це не всім зручно.

Повідомити про помилку