Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 70, ex. 2. Complete the sentences. / Доповніть речення.


1. When British schoolchildren are eleven they leave their primary school and go to the secondary school.
2. At thirteen they choose the subjects they want to do for their national GCSE.
3. They should take GCSE in six subjects, although they might take more.
4. They might leave school after their GCSEs.
5. If they decide to go to a university they should take A level exams.
6. In the school pupils can also join the music group or belong to a club.1. Коли британським школярам виповнюється одинадцять років, вони залишають початкову школу і переходять до середньої школи.
2. У тринадцять років вони обирають предмети, які хочуть вивчати для отримання національного атестату про середню освіту (GCSE).
3. Вони повинні здавати GCSE з шести предметів, хоча вони можуть здавати більше.
4. Вони можуть залишити школу після здачі GCSE.
5. Якщо вони вирішують вступити до університету, вони повинні скласти іспити рівня A.
6. У школі учні також можуть приєднатись до музичної групи або належати до клубу.

Повідомити про помилку