Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 77, ex. 7. a) Work in groups. Give your opinion on the following. / а) Робота в групах. Скажіть свою думку щодо наступного.

 • Which of the school rooms are best-eq uipped?
 • Which of the traditions observed in your school do you consider to be the most interesting?
 • What do you think about educational television programmes at school?
 • Які шкільні кімнати найкраще обладнані?
 • Які з традицій, які дотримуються у вашій школі, ви вважаєте найцікавішими?
 • Що ви думаєте про навчальні телевізійні програми в школі?

 • I think that labs and workshops are usually best-equipped.
 • I think that the most interesting tradition in our school is celebrating different holidays with performances and concerts.
 • I think that educational television programmes would be very useful at school.
 • Я думаю, що лабораторії та майстерні зазвичай найкраще обладнані.
 • Я думаю, що найцікавішою традицією в нашій школі є відзначення різних свят з виступами та концертами.
 • Я думаю, що навчальні телевізійні програми були б дуже корисні в школі.

 

b) Discuss the ways to make your school life more interesting and work out the list of improvements for your school. / б) Обговоріть способи зробити своє шкільне життя цікавішим і опрацювати список удосконалень для вашої школи.


The list of improvement for my school:

1. More educational excursions.
2. More different clubs at school.
3. More different performances.
4. More sport tournaments at school.
5. More educational films and programmes at school.

 

Список удосконалень для моєї школи:

1. Більше навчальних екскурсій.
2. Більше різних клубів у школі.
3. Більше різних виступів.
4. Більше спортивних турнірів у школі.
5. Більше навчальних фільмів та програм у школі.

Повідомити про помилку