Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 65, ex. 3. Put the words in the correct order. / Складіть слова в правильному порядку.

1. to work / not / My mum / go / may
2. beat / might / He / at tennis / me
3. phone / might / me / Tom
4. may / our cousins / not / We / visit
5. might / actors / T hey / become
6. to the cinema / go / may / You
7. not / get up / I / early / might


1. My mum may not go to work.
2. He might beat me at tennis.
3. Tom might phone me.
4. We may not visit our cousins.
5. They might become actors.
6. You may go to the cinema.
7. I might not get up early.1. Моя мама може не йти на роботу.
2. Він може перемогти мене в тенісі.
3. Том міг би зателефонувати мені.
4. Ми можемо відвідати наших двоюрідних братів.
5. Вони можуть стати акторами.
6. Можна піти в кіно.
7. Я можу не вставати рано.

Повідомити про помилку