Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 77, ex. 1. Write to your pen friend about the school subjects you have. Use the words from the box. / Напишіть своєму другові по переписці про шкільні предмети, які у вас є. Використовуйте слова з рамки.

dull, awful, boring, useful, interesting, exciting

  • What school subjects do you like most? Why?
  • What school subjects are boring to you? Why?
  • Які шкільні предмети вам найбільше подобаються? Чому?
  • Які шкільні предмети для вас нудні? Чому?

• Hi, Nick. In your letter you ask me what subjects I learn at school.
Well, there are many of them, about a dozen or so. Most of them are boring. We have to sit quietly and listen to teachers or other kids reading from a textbook or answering teacher’s questions. Besides, they are impractical. What is the use of learning geography if to buy a plane ticket is a luxury? Where shall I travel?

• I’ll be lucky if my parents take me to my granny’s village in summer. The same is with history. Nobody learns the lessons of history because even today, in the 21 Bt century, wars are going on, there are hungry children, and a bunch of rich moneybags rules and exploits billions of people. So we can only look on at history repeating itself. As for mathematics, we can do any sums with calculators in our phones, so why rack our brains?
In my opinion, the only useful subject is English. It helps people to communicate. I hope that when I grow up you will marry me and take me to England, will you? Hope to hear from you soon.
Your Masha.

 

• Привіт, Нік. У своєму листі ви запитуєте мене, які предмети я вивчаю в школі.
Що ж, їх багато, близько десятка. Більшість із них нудні. Ми повинні сидіти тихо і слухати вчителів чи інших дітей, які читають з підручника чи відповідають на питання вчителя. Крім того, вони недоцільні. В чому користь вивчення географії, якщо купити квиток на літак - це розкіш? Куди мені подорожувати?

• Мені пощастить, якщо мої батьки влітку відвезуть мене до селища моєї бабусі. Те саме з історією. Ніхто не вивчає уроків історії, тому що навіть сьогодні, у 21 столітті, тривають війни, там голодні діти, а купа багатих грошових мішків править і експлуатує мільярди людей. Тож ми можемо лише дивитися на історію, що повторюється. Що стосується математики, ми можемо обчислювати будь-які суми за допомогою калькуляторів у своїх телефонах, то чому нам ламати мізки?
На мою думку, єдиний корисний предмет - англійська. Це допомагає людям спілкуватися. Я сподіваюся, що коли я виросту, ти вийдеш за мене заміж і відведеш мене до Англії, чи не так? Сподіваюся почути відповідь від тебе
Твоя Маша.

Повідомити про помилку