Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 78, ex. 3. Write a personal story telling about your school experience. Remember the most interesting or memorable day you ever had at school. / Напишіть особисту історію, яка розповість про ваш шкільний досвід. Згадайте найцікавіший чи незабутній день, який ви коли-небудь мали у школі.


Once I was asked to conduct a lesson at first form. I had never viewed myself as a teacher, but one day the first-form teacher got suddenly ill. Other teachers had their own classes, so my class teacher said, “Why don’t you try teaching young children?” And I did. I was excited. My task was to revise the alphabet with children. They were also excited to see a strange serious girl come into class and start teaching them. Now I think I want to be a teacher when I grow up.

Одного разу мене попросили провести урок у першому класі. Я ніколи не вважала себе вчителем, але одного разу вчитель першого класу несподівано захворів. Інші вчителі мали свої власні заняття, тому мій класний керівник сказав: "Чому б тобі не спробувати повчити маленьких дітей?" І я зробила. Я була схвильована. Моє завдання було повторити алфавіт з дітьми. Вони також були схвильовані, коли дивна серйозна дівчина прийшла в клас і почала їх навчати. Тепер я думаю, що хочу бути вчителем, коли виросту.

Повідомити про помилку