Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

р. 73, ex. 7. Match these words with their meanings. / З’єднайте слова з їхніми значеннями.


1. project - d) a long piece of school work;
2. grade - c) American word meaning "a school year"; "an exam result";
3. subject - e) you study it at school, e. g. Science, Spanish, History;
4. uniform - a) special school clothes;
5. mad - b) American word meaning “angry”.1. проект - d) довгий відрізок шкільної роботи;
2. ступінь - c) американське слово, що означає "навчальний рік"; "Результат іспиту";
3. предмет - е) ви вивчаєте його в школі, наприклад - Наука, Іспанська мова, Історія;
4. форма - а) спеціальний шкільний одяг;
5. божевільний - б) американське слово, що означає "сердитий".

Повідомити про помилку