Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 70, ex. 4. Ask and answer about your school. Work in pairs. / Запитайте і дайте відповідь про вашу школу. Працюйте в парах.


1. I study at a typical secondary school.
2. My school is situated not far from my home.
3. There is a school yard in front of the building and a school playground behind it.
4. The school was built last century.
5. The classrooms look almost alike. They are big, light and comfortable.
6. My classroom is situated on the first\second\third floor.
7. Our form-master\mistress is very good and nice.
8. He\she teaches ...
9. Usually I have got 6 or 7 lessons a day.
10. The pupils have their daybooks for writing down their homework and getting their marks.
11. Yes, the pupils are often called to the blackboard in my school.
12. If the pupils make mistakes our teachers correct them.
13. After every lesson teachers give us marks and homework.
14. At the end of each term we get a school report with our marks.
15. At my school we have subjects which are all compulsory: Ukrainian, Literature, Algebra, Geometry, Chemistry, Physics, English, History, Geography, PE and so on.
16. I am not good at all of them but only at some of them.
17. I realize that a good knowledge of English is important nowadays so I do my best learning it, always do my homework and try to work hard in class.

 

1. Я навчаюсь у типовій середній школі.
2. Моя школа розташована недалеко від мого будинку.
3. Перед будівлею є шкільний двір та поза ним шкільний майданчик.
4. Школа будувалася минулого століття.
5. Класи виглядають майже однаково. Вони великі, легкі та зручні.
6. Моя аудиторія розташована на першому / другому / третьому поверсі.
7. Наш класний керівник дуже хороший і приємний.
8. Він / вона вчить ... .
9. Зазвичай я маю 6 або 7 уроків на день.
10. Учні мають щоденники для запису домашнього завдання та отримання оцінок.
11. Так, у моїй школі учнів часто викликають до дошки.
12. Якщо учні роблять помилки, наші вчителі їх виправляють.
13. Після кожного уроку вчителі ставлять нам оцінки та домашнє завдання.
14. В кінці кожного семестру ми отримуємо шкільний звіт з нашими оцінками.
15. У моїй школі є обов'язкові предмети: українська, література, алгебра, геометрія, хімія, фізика, англійська мова, історія, географія, фізкультура тощо.
16. Я не дуже хороший в усіх предметах, але лише в деяких з них.
17. Я розумію, що добре знання англійської мови є важливим у наш час, тому я докладаю всіх зусиль, щоб вивчати її, завжди виконую домашнє завдання та намагаюся наполегливо працювати на уроці.

Повідомити про помилку