Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 75, ex. 3. Work in pairs. Give your ideas and discuss the questions. / Працюйте в парах. Дайте свої ідеї і обговоріть питання.

  • How can illustrations, pictures, posters, schemes and tables be helpful in lessons?
  • What do you think the classroom (the lab, the workshop) should look like? How should it be equipped to make it a good place to work?
  • What are the advantages of well-equipped classrooms? Do you think the use of modern facilities is important only in your Science lessons?

  • Illustrations, pictures, posters, schemes and tables are helpful at the lesson because they help to understand the lesson better and make it not so boring.
  • The classroom should be big, light and comfortable, with a big blackboard and comfortable desks and chairs. The lab and the workshop shouldn’t be very big but there should be equipment for work. It should be equipped to make it a good place to work because we can’t work or study without special things.
  • There are a lot of advantages in a well-equipped classroom. First of all, lessons are more interesting and you can set some experiments in such a classroom. And I think the use of modern facilities is important not only at our Science lessons but at every lesson, Maths and Literature, Geography and History and so on.

 

  • Ілюстрації, малюнки, плакати, схеми та таблиці стануть у пригоді на уроці, оскільки вони допомагають краще зрозуміти урок і зробити його не таким нудним.
  • Класна кімната повинна бути великою, світлою та зручною, з великою дошкою та зручними партами та стільцями. Лабораторія та майстерня не повинні бути дуже великими, але має бути обладнання для роботи. Він має бути обладнаний, щоб зробити його хорошим місцем для роботи, тому що ми не можемо працювати чи навчатися без спеціальних речей.
  • У добре обладнаному класі є багато переваг. По-перше, уроки цікавіші і в такому класі можна поставити якісь експерименти. І я вважаю, що використання сучасних засобів є важливим не тільки на наших уроках природознавства, а й на кожному уроці, математики та літератури, географії та історії тощо.
Повідомити про помилку