Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 73, ex. 8. Make a list of five differences between Steve’s and Daniel’s school situations. Which situation do you like more? / Складіть список із п’яти відмінностей між шкільними ситуаціями Стіва та Даніеля. Яка ситуація вам більше подобається?


Steve’s school situation

1. They do different subjects at his school: Maths and English, Music and Art, Science and Technology.
2. They study Spanish because there are a lot of Latinos there.
3. They have no uniform and most kids wear T-shirts, jeans and sneakers.
4. They have to get good grades otherwise they can be "left back" (do the year again).
5. Every morning they have the Pledge of Allegiance.

Daniel’s situation

1. There isn’t a school near his house.
2. He uses his radio and the Internet to study.
3. A teacher sometimes visits him.
4. He uses a web-camera for seeing Science experiments.
5. He doesn’t have to sit in a classroom and keep quiet.

I like Daniel’s school situation more because his studying is more interesting and he does not go to school but uses the Internet for it.

 

Ситуація Стіва

1. У його школі вони займаються різними предметами: математикою та англійською мовою, музикою та мистецтвом, наукою та технологіями.
2. Вони вивчають іспанську мову, бо там багато латиноамериканців.
3. У них немає форми і більшість дітей носять футболки, джинси та кросівки.
4. Вони повинні отримати хороші оцінки, інакше вони можуть бути «повернутими назад» (тобто вчитися рік знову).
5. Кожного ранку вони повторюють клятву на вірність.

Ситуація Даніеля

1. Біля його будинку немає школи.
2. Він використовує своє радіо та Інтернет для навчання.
3. Викладач іноді відвідує його.
4. Він використовує веб-камеру для перегляду наукових експериментів.
5. Йому не потрібно сидіти в класі і мовчати.

Мені більше подобається шкільна ситуація Даніеля, тому що його навчання цікавіше, і він не ходить до школи, але використовує для цього Інтернет.

Повідомити про помилку