Unit 2 YOUR SCHOOL TIME - Lesson 1 What’s Your School Like?

p. 71, ex. 5. Speak about different types of schools in Ukraine. Work in groups. / Поговоріть про різні типи шкіл в Україні. Робота в групах.

 • In what way are specialised schools / lyceums  / gymnasiums different from the ordinary ones?
 • What are their advantages or disadvantages?
 • What kind of school would you like to study in? Why?

 

 • Чим спеціалізовані школи/ліцеї/гімназії відрізняються від звичайних?
 • Які їх переваги чи недоліки?
 • В якій школі ти б хотів навчатися? Чому?

 • They claim to teach certain subject more profoundly, to a greater extent, sometimes more hours are allotted for such subjects, but in most cases the only difference is their name on the doorplate, in many aspects they resemble old good Soviet schools.
 • By claiming to be different from other school they try to select the best pupils and in some cases the best teachers as well, which may be considered their advantage. If such an institution is fee-paying this advantage is levelled out because those pupils are selected whose parents can afford paying. And money doesn’t guarantee a good level of pupils and high standard of teaching.
 • I I’d like to study at a British school first of all because I could choose the subjects I want to study and could stay there till I’m an adult.

 

 • Вони стверджують, що викладають певний предмет більш глибоко, більшою мірою, іноді на такі предмети відводиться більше годин, але в більшості випадків єдиною різницею є їх назва на табличці, в багатьох аспектах вони нагадують старі добрі радянські школи.
 • Твердячи, що вони відрізняються від інших шкіл, вони намагаються вибрати найкращих учнів, а в деяких випадках і найкращих вчителів, що може вважатися їх перевагою. Якщо такому закладу платять, ця перевага нівелюється, оскільки вибираються ті учні, батьки яких можуть дозволити собі оплату. А гроші не гарантують хороший рівень учнів та високий рівень навчання.
 • Я хотів би вчитися насамперед у британській школі, тому що я міг обирати предмети, які хочу вивчати, і міг би залишитися там, поки не стану дорослішим.
Повідомити про помилку